անհայր

անհայր

Dasnabedian 1995: 413

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 7,7
sans père

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԱՆՀԱՅՐ — (անհօր.) NBH 1 0179 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ա. ἅπατωρ patris expers Որոյ չիք հայր. հայր չունեցօղ .... ԶՄելքիսեդեկէ ասի, ըստ որում չիք հայր նորա նշանակեալ ի սուրբ գիրս. *Անհայր, անմայր, չհամարեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՅՐ — (անմօր.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. ἁμήτωρ matris expers, sine matre natus Ոյր չիք մայր. որպէս ծնեալն ʼի հօրէ ըստ Աստուածութեան նախայաւիտեան Բանն. *Անմայր ծնունդ Հօր ʼի յերկինս: Անսկիզբն Որդի՝ անմայր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓՈԽԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0089 Chronological Sequence: 5c, 9c, 12c ձ. Տ. ԱՅԼԱՅԼԻՄ. *Ոչ շարժեալ այլափոխեցաւ կուսութիւն փառաց նորա. Զքր. կթ.: *Ոչ յարութեամբն այլափոխէր. Շ. խոստ.: *Զայլափոխել ժողովրդեանն յերկեղ եւ ʼի դողումն. Լմբ. պտրգ.: Եւ տարբերիլ. զանազանիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԳԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0102 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ԱՆԱԶԳԱՅԻՆ. *Մելքիսեդեկ սուրբ քահանայի, անհայր անմայր անազգականի. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԳԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0102 Chronological Sequence: 12c ա. Ոչ համարեալ յազգահամարի. անծանօթ ըստ ազգի. անազգական. *Անհայր անմայր անազգային, եւ քահանայ աստուածային. Յիսուս որդի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՅՐ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 13c ա. Չունօղ զայր. ամուրի. չեւ ամուսնացեալ, կամ բաժանեալ յառնէ. առանց էրկան. ... ἠ ἅγαμος innupta *Ապա եթէ մեկնեսցի, անայր մնասցէ. ՟Ա. Կոր. ՟Է. 11: Եւ իբր անհարսնացեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԻՋՆՈՐԴ — ( ) NBH 1 0203 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ԱՆՄԻՋՆՈՐԴ ԱՆՄԻՋՆՈՐԴԱԲԱՐ. ἁμέσως, ἁμεσιτεύτως sine mediatore, immediate Առանց միջնորդի. անընդմիջաբար. *Զոր առեալ էր միջնորդօք, կամի՝ զի առցէ անմիջնորդ. Վրդն. ծն.: *Եւ վասն է՞ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԻՋՆՈՐԴԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0203 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c մ. ԱՆՄԻՋՆՈՐԴ ԱՆՄԻՋՆՈՐԴԱԲԱՐ. ἁμέσως, ἁμεσιτεύτως sine mediatore, immediate Առանց միջնորդի. անընդմիջաբար. *Զոր առեալ էր միջնորդօք, կամի՝ զի առցէ անմիջնորդ. Վրդն. ծն.: *Եւ վասն է՞ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԿՈՉԵՄ — (եցի.) NBH 2 0806 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 9c, 10c, 12c, 14c ն. ἁνακαλέω revoco եւ այլն. Կոչել եւ հրաւիրել ʼի վեր. մեծարել. վերագրել. փոխել. նորոգել. *Վերակոչեաց զամենեսեան ʼի մահուանէ յանմահութիւն: Ի մսուր անբանից բազմի արքայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0870 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόνοια providentia. Նախախնամութիւն. նախատեսութիւն. այցելութիւն տեառն. տնտեսութիւն. վերին կարգաւորութիւն. *Սակայն քո հա՛յր վարէ տեսչութիւնդ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.